psicoterapia individual psicologia barcelona

Psicoteràpia Individual

Les sessions de teràpia individual serveixen per a aquelles persones que volen treballar algun aspecte que els dificulta el ple benestar en un context d’un a un, el client i el terapeuta. El format de la teràpia dependrà de la demanda amb la que vinguis a consulta, així decidirem junts la freqüència i la duració de la psicoteràpia.

En els casos d’una demanda específica i quan no hi ha una intenció expressa d’aprofundir en l’estructura de caràcter o en la biografia, durem a terme una aproximació més estratègica, per tal que puguis sentir millora en el menor temps necessari.

Si el que busques, en canvi, és un procés terapèutic que et permeti aprofundir en la teva personalitat i descobrir les arrels de les manifestacions simptomàtiques, plantejarem un procés més obert. A mesura que aprofundim i treballes en tu mateix/a, els símptomes van disminuint, i els patrons que semblen permanents es van aclarint i dissolent.

Les sessions tenen una durada aproximada de 60 minuts i un preu de 80€.